top of page

СТАТЬИ / ARTICLES

Подпись 2.png

CENY ČESKÝCH SYMPATIÍ EVROPSKÉ UNII - 2003

První ročník Ceny českých sympatií Evropské unii 2003, proběhl 11. 12. 2003 v kongresovém sále TOP HOTELU Praha. Ankety o vyjádření sympatií zemím EU v různých kategoriích se zúčastnilo 2448 respondentů (čtenáři Euro Zpravodaje, partneři Mecenáš klubu a studenti 20 gymnázií v ČR pod organizační záštitou Sportovního gymnázia Plzeň), kteří rozhodli, že překrásné křišťálové ceny vyrobené ve známé sklárně MOSER, převezmou zástupci Francie, Velké Británie, Finska, Řecka a Itálie. Akce, jejíž součástí byla luxusní V.I.P. párty TOP HOTELU Praha pro 500 osob, by se neobešla bez přízně generálního partnera Generali Pojišťovna, a.s., a hlavních partnerů MOSER, a.s. a TOP HOTEL Praha, kterým náleží veliké poděkování!

Večerem provázel Vítek Havliš, svým zpěvem očarovala vycházející hvězda popového nebe Žanet a hrou houslový mág Tigran Petrosyan. V průběhu slavnostního večera byly předány Ceny českých sympatií Evropské unii, kdy Richard Langer, prezident Mecenáš klubu postupně zval na podium zástupce vítězných zemí. Ceny předávali lidé, kteří se podíleli na prvním ročníku Cen českých sympatií Evropské unii a členové Mecenáš klubu.

země EU s nejdokonalejším cestovním ruchem a nejtvořivějšími umělci: Francouzská republika - cenu převzal pan Charles Malinas, první rada z Velvyslanectví Francouzské republiky - cenu předávala paní Mgr. Yvona Špetová, učitelka, Sportovní gymnázium Plzeň

země EU s nejzdatnějšími sportovci: Spojené království Velké Británie - cenu převzal pan Alan Caughey, druhý tajemník z Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie - cenu předal Josef Hanuš, prezident AČK

země EU s nejpanenštější přírodou: Finská republika - cenu převzal Jeho Excelence pan Jorma Inki, velvyslanec Finské republiky - cenu předala Ludmila Koutská, generální ředitelka, TOP HOTEL Praha

země EU s nejvýraznější architekturou: Řecká republika - cenu převzal Jeho Excelence pan Eleftherios Karaynnis, velvyslanec Řecké republiky - cenu předal Milan Dado, zástupce vydavatele, Euro Zpravodaj

země EU s nejchutnější národní kuchyní: Italská republika - cenu převzala paní Luciana Rocca, kulturní atašé z Velvyslanectví Italské republiky - cenu předával pan Mgr. Petr Šťastný, zástupce managementu, Generali Pojišťovna, a.s.

Hlavní cena

země EU, které nejvíce fandíme a máme nejblíže k srdci: Francouzská republika - cenu převzal pan Charles Malinas, první rada z Velvyslanectví Francouzské republiky - cenu předával pan Mgr. Petr Šťastný, zástupce managementu, Generali Pojišťovna, a.s.

 

Cestovní ruch
Francie …………576hlasů
Španělsko……….352hlasů
Itálie……………249 hlasů
 
Umělci
Francie…………931 hlasů
Itálie…………….601hlasů
Velká Británie….180 hlasů
 
Sport
Velká Británie…..485 hlasů
Německo………..471 hlasů
Francie…………..445 hlasů
 
Příroda
Finsko……………609 hlasů
Švédsko…………..287 hlasů
Rakousko………....169 hlasů
 
Architektura
Řecko…………….698 hlasů
Itálie……………...602 hlasů
Francie………...…404 hlasů
 
Národní kuchyně
Itálie……………1215 hlasů
Francie……..……365 hlasů
Řecko……..…….232 hlasů
 
Země EU - nejblíže k srdci
Francie…………...440 hlasů
Velká Británie……338 hlasů
Španělsko………...185 hlasů
 
Mgr. Prunerová Petra 
Mgr. Špetová Yvona
11.12.2003

Chech Republic, 11.12.2003

bottom of page